Handel buiten een winkel

Handel buiten een winkel of ambulante handel is:

  • het te koop aanbieden of uitstallen met het oog op verkoop aan consumenten,
  • van producten of diensten,
  • door een handelaar buiten de vestiging vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.

Bijvoorbeeld: een marktkraam, een foodtruck, seizoensverkoop van aardbeien of asperges, een ijskar.

Je hebt hiervoor een leurkaart en een toelating nodig.