Toelating om rond te trekken

Bij een ambulante activiteit op rondtrekkende wijze verplaatst de handelaar zich langs een traject (al dan niet vooraf bepaald), waarbij een verkooppunt telkens voor een korte stoptijd wordt ingenomen. De stoptijd beperkt zich tot de duur van de directe transactie(s), waarna het traject onmiddellijk verdergezet wordt.

Voor deze vorm van ambulante activiteit is een toelating van de gemeente nodig.

Voorwaarden

Om een ambulante activiteit te kunnen uitoefenen, moet je aan ALLE onderstaande voorwaarden voldoen:


Het gemeentelijke reglement bevat nog extra bepalingen. Je kan het reglement onderaan deze pagina raadplegen.

Wil je geluid maken tijdens het rondrijden? De gemeentelijke politiecodex (art. 42) bepaalt dat dit niet kan tenzij je ook hiervoor een toelating krijgt. Deze vraag is opgenomen in het aanvraagformulier.

Procedure

Je kan je aanvraag - samen met alle nodige bijlagen - indienen via het e-loket   ambulante handel op rondtrekkende wijze aanvragen

Bij je aanvraag moeten ALLE onderstaande documenten/bewijsstukken toegevoegd worden. Zo kunnen wij je aanvraag vlot behandelen.

  • een kopie van je machtiging als werkgever (tot 1 april 2024, daarna niet meer)
  • een kopie van je elektronische identiteitskaart of je paspoort (voor niet-Belgen)
  • een bewijs van een geldige dekking van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
  • een bewijs van een geldige dekking van de brandverzekering
  • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
  • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)
  • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)
  • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
  • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing)

Kostprijs

De aanvraag en toelating zijn gratis.

Regelgeving