Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Herselt streeft ernaar haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.herselt.be

Wij werken eraan om onze website meer toegankelijk te maken.