Gegiste en/of sterke dranken schenken in een reizende drankgelegenheid

Als uitbater van een reizende drankgelegenheid (tapwagen, mobiele cocktailbar, boot, ...) heb je een drankvergunning nodig voor het schenken van alcoholhoudende dranken voor consumptie ter plaatse. Het gaat hier om gegiste dranken (bier, wijn, mousserende wijn, …) en sterke dranken (gin, cognac, cocktail, …).

Deze vergunning is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.

Deze vergunning geldt in heel België.

Je vraagt de vergunning aan in de stad of de gemeente waarin jij als uitbater van de reizende drankgelegenheid ingeschreven bent in de bevolkingsregisters.

Woon je in Herselt? Je kan deze vergunning via ons e-loket vergunningsaanvraag aanvragen.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een drankvergunning moet je voldoen aan de (door de federale overheid bepaalde) moraliteitsvoorwaarden.

De controle van deze voorwaarden gebeurt op basis van een uittreksel uit het strafregister (uittreksel strafregister model 596.1-8: slijterij van gegiste dranken / drankgelegenheid waar sterke drank wordt verstrekt).

Dit attest moet aangeleverd worden door:

  • de uitbater
  • de eventuele bestuurder of zijn aangestelde
  • de inwonende personen die in de uitbating zouden kunnen deelnemen
  • indien de uitbating in handen is van een vennootschap moeten alle medebestuurders een attest kunnen voorleggen.

Je vraagt het uittreksel uit het strafregister aan bij de gemeente waar je ingeschreven bent in de bevolkingsregisters.
Woon je in Herselt? Je kan het nodige uittreksel uit het strafregister aanvragen via het e-loket of bij de dienst burgerzaken.

De moraliteitsvoorwaarden zijn persoonsgebonden.

Procedure

Je kan je aanvraag indienen via het e-loket  aanvraag.

De aanvraag moet vergezeld zijn van het hoger beschreven uittreksel uit het strafregister (model 596.1-8) voor elk van volgende personen:

  • de uitbater
  • de eventuele bestuurder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden deelnemen
  • alle medebestuurders wanneer een vennootschap de zaak uitbaat

Woon je in Herselt? Je kan het nodige uittreksel uit het strafregister aanvragen via het e-loket of bij de dienst burgerzaken.

Zonder dit/deze uittreksel(s) uit het strafregister is je aanvraag niet volledig en kan je aanvraag niet behandeld worden!

Na controle van de moraliteit (op basis van het uittreksel uit het strafregister) levert de gemeente de drankvergunning af.

Kostprijs

De aanvraag en de vergunning zijn gratis.

Regelgeving