Gegiste en/of sterke dranken verkopen zonder schenken: handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

Elke persoon (kleinhandelaar, groothandelaar, vereniging, …) die alcohol wil verkopen, moet over een handelaarsvergunning ethylalcohol of alcoholhoudende dranken beschikken. Deze vergunning is enkel van toepassing op:

  • ethylalcohol en alcoholhoudende dranken waarvoor de accijnzen al betaald zijn (de zogenaamde regeling ‘in verbruik’).
  • elke verkoop die niet bestemd is voor gebruik ter plaatse (horeca, …). Daarvoor is een drankvergunning nodig (vaste, reizende of occasionele drankgelegenheid).

Voorwaarden

Er zijn geen specifieke voorwaarden verbonden aan deze vergunning.

Procedure

Je moet het ingevulde aanvraagformulier bezorgen aan:

  • de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen (FOD Financiën) van de regio waar uw onderneming gevestigd is.
    Voor ambulante handelaars is de locatie van de maatschappelijke zetel bepalend (zelfs indien de handelsactiviteiten in andere/meerdere regio’s plaatsvinden). Voor onze regio moet je je aanvraag indienen via da.vergunningen.hasselt@minfin.fed.be. Telefonisch kan je hen bereiken via tel. 0257 700 30.
  • de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen (FOD Financiën), da.ops.acc@minfin.fed.be indien er sprake is van meerdere vestigingen in verschillende regio’s.

Kostprijs

De aanvraag en vergunning zijn kosteloos.

Regelgeving

  • Ministerieel Besluit van 30.10.2009 betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholhoudende dranken.
  • Ministerieel besluit van 16.11.2011 tot wijziging van het MB van 30.10.2009 betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholhoudende dranken.

Meer info

Brochure accijnzen alcoholhoudende dranken