Toelating voor occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter

Voor een occasionele niet-commerciële verkoop, de zogenaamde "verkoop voor een goed doel" moet je een aanvraag indienen bij de gemeente.

Deze ambulante activiteit is vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (de zogenaamde leurkaart) wegens zijn specifieke aard.

Indien de occasionele verkoop met niet-commercieel karakter plaatsvindt in meerdere gemeenten in het Vlaams Gewest:

 • Vraag je een toelating aan bij elke gemeente.
 • Indien een (of meerdere) van de gemeenten geen toestemming hanteert, vraag je voor deze gemeente(n) aanvullend een toestemming bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) via reglementen@vlaio.be.

Voorwaarden

Je hebt geen machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (de zogenaamde leurkaart) nodig voor een occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter, voor zover het occasioneel karakter behouden blijft en de opbrengst bestemd is voor één van volgende goede doelen:

 • menslievend, sociaal, cultureel, sportief of educatief doel
 • de verdediging en promotie van de natuur, van de dierenwereld, van een ambacht of van streekproducten
 • een humanitaire catastrofe, steun bij een ramp of steun bij belangrijke schade

De toestemming wordt afgeleverd door de gemeente en beperkt zich tot grondgebied van de gemeente.

Procedure

Deze aanvraag (voor enkel toelating in Herselt) doe je via het evenementenloket

De info die je verplicht moet meegeven bij je aanvraag:

 • de verantwoordelijke van de actie;
 • het doel van de actie;
 • de plaats(en) waar de actie zal plaatsvinden;
 • de periode(s) van verkoop;
 • de te koop aangeboden producten of diensten;
 • een schatting van de hoeveelheid producten of diensten.

De gemeente beslist over de toekenning van de toestemming.

Kostprijs

De aanvraag en de activiteit zijn gratis.

Regelgeving

Meer info

Website VLAIO