Toelating voor occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter

Voor een éénmalige niet-commerciële verkoop, de zogenaamde "verkoop voor een goed doel" dien je een aanvraag in bij de gemeente.

Als de verkoop plaatsvindt in meerdere gemeenten in het Vlaams Gewest:

 • Vraag je een toelating aan bij elke gemeente.
 • Als je bij een (of meerdere) gemeente(n) geen toestemming nodig hebt, vraag je voor deze gemeente(n) aanvullend een toestemming bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) via reglementen@vlaio.be.

Voorwaarden

Je hebt geen machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (de zogenaamde leurkaart) nodig, voor zover het occasioneel karakter behouden blijft en de opbrengst bestemd is voor één van volgende goede doelen:

 • een menslievend, sociaal, cultureel, sportief of educatief doel,
 • de verdediging en promotie van de natuur, van de dierenwereld, van een ambacht of van streekproducten,
 • een humanitaire catastrofe, steun bij een ramp of steun bij belangrijke schade.

De toestemming wordt afgeleverd door de gemeente en beperkt zich tot het grondgebied van de gemeente.

Procedure

Deze aanvraag (enkel voor de toelating in Herselt) doe je via het evenementenloket.

De info die je verplicht moet meegeven bij je aanvraag:

 • de verantwoordelijke van de actie,
 • het doel van de actie,
 • de plaats(en) waar de actie zal plaatsvinden,
 • de periode(s) van verkoop,
 • de te koop aangeboden producten of diensten,
 • een schatting van de hoeveelheid producten of diensten.

De gemeente beslist of je de toelating krijgt of niet.

Kostprijs

De aanvraag en de activiteit zijn gratis.

Regelgeving

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
 • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten
 • Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten
 • Decreet van 3 maart 2023 tot afschaffing van de voorafgaande machtiging voor de uitoefening van ambulante of kermisactiviteiten en tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

Meer info

Website VLAIO