Toelating voor ambulante activiteit op openbaar domein buiten de openbare markt

Voor de uitbating van een kraam op het openbaar domein moet je een toelating verkrijgen van de gemeente. Het gaat hier immers om een ambulante activiteit.

Een ambulante activiteit heeft betrekking op de verkoop, het te koop aanbieden of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten of diensten, door een handelaar buiten de vestiging vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.
Denk bv. aan een marktkraam, een foodtruck, seizoensverkoop van aardbeien of asperges, een ijskar, ...

Er werden 4 locaties aangeduid waar je een standplaats kan verkrijgen op het openbaar domein. Buiten deze locaties kan je geen toelating verkrijgen.
Mogelijke locaties op openbaar domein:

 • Kerkplein Blauberg
 • Stationsstraat Ramsel (parking op de hoek van Stationsstraat en Wasserijstraat)
 • Parking Kapel Varenwinkel
 • Kerkplein Herselt

Onderaan deze pagina kan je de exacte locaties op kaart zien.


Een standplaats kan niet door meerdere ondernemers tegelijkertijd ingenomen. Hierna vind je het overzicht van de reeds ingenomen tijdsperiodes per standplaats. 
Overzicht locaties en tijdstippen van de ambulante handelaars in onze gemeente:

Kerkplein Herselt:

Dag Tijdstip Handelaar Producttype
dinsdag 14 - 17.30 uur Vishandel Rudy vis e.d.
woensdag 13.30 - 18 uur Kip & Rib gebraden kip e.a.
zaterdag 7.30 - 14.30 uur Bart Poelmans groenten en fruit

Kerkplein Blauberg:

Dag Tijdstip Handelaar Producttype
dinsdag 7 - 13 uur Cindy Willems gebraden kip e.d.
zaterdag 7.30 - 13 uur Vleeshandel Vandeperre vlees
zondag 14 - 20 uur Khao Gaeng Thai Street Food  Thaise gerechten

Stationsstraat Ramsel:

Dag Tijdstip Handelaar Producttype
woensdag 7.30 - 13.30 uur Cindy Willems gebraden kip e.d.
zaterdag 14 - 20 uur Jannekes kar ijs en frietjes


Wil je publiciteitsborden plaatsen wanneer je je standplaats inneemt? Hiertoe is eveneens een toelating vereist, maar dit zit vervat in het aanvraagformulier.
Let wel! Er kan enkel een toelating verkregen worden voor borden op privaat of openbaar domein langsheen gemeentewegen. Borden plaatsen zichtbaar langsheen gewestwegen is verboden. Het Agentschap Wegen en Verkeer verwijdert deze. 

Voorwaarden

Om een ambulante activiteit te kunnen uitoefenen, moet je aan ALLE onderstaande voorwaarden voldoen:


De gemeentelijke reglementen bevatten nog extra bepalingen. Je kan ze via de link onderaan deze pagina raadplegen. Als aandachtspunt geven we graag mee dat het gebruik van een stroomgroep NIET toegelaten wordt! Heb je elektriciteit nodig? Een aansluiting op een marktkast is verplicht. De aanvraag ervan zit vervat in het aanvraagformulier.

Procedure

Je kan je aanvraag - samen met alle nodige bijlagen - indienen via het e-loket   Aanvraag

Bij je aanvraag moeten alle onderstaande documenten/bewijsstukken toegevoegd worden. Zo kunnen wij je dossier vlot behandelen. 

 • een kopie van je machtiging als werkgever
 • een kopie van je elektronische identiteitskaart of je paspoort (voor niet-Belgen)
 • een bewijs van een geldige dekking van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • een bewijs van een geldige dekking van de brandverzekering
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing)

Kostprijs

De aanvraag is gratis.
De kostprijs voor de inname van de standplaats is bepaald in het gemeentelijk retributiereglement. Er is geen standgeld, maar voor het gebruik van elektriciteit geldt het gemeentelijk retributiereglement. Je kan dit raadplegen via de link onderaan deze pagina.

Regelgeving

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
 • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten
 • Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten
 • Gemeentelijk reglement ambulante handel op openbaar domein (zie bijlagen)
 • Gemeentelijk retributiereglement op gebruik van elektriciteitskasten door markt- en foorkramers (zie bijlagen)