Toelating op openbaar domein

Wat

Voor de uitbating van een kraam op het openbaar domein heb je toelating nodig van de gemeente. Dit is een ambulante activiteit.

Een ambulante activiteit heeft betrekking op de verkoop, het te koop aanbieden of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten of diensten, door een handelaar buiten de vestiging vermeld in zijn inschrijving in het KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.

Er werden vier locaties aangeduid waar je een standplaats kan verkrijgen op het openbaar domein. Buiten deze locaties krijg je geen toelating.

Mogelijke locaties op openbaar domein:

 • Kerkplein Blauberg
 • Stationsstraat Ramsel (parking op de hoek van Stationsstraat en Wasserijstraat)
 • Parking LDC Varenwinkel
 • Kerkplein Herselt

Onderaan deze pagina kan je de exacte locaties op kaart zien.

Een standplaats kan niet door meerdere ondernemers tegelijkertijd ingenomen. Hierna vind je het overzicht van de ingenomen tijdsperiodes per standplaats. 

Kerkplein Herselt:

Dag Tijdstip Handelaar Producttype
maandag 10.30 - 19 uur Rans Burger diverse snacks
dinsdag 14 - 17.30 uur Vishandel Rudy vis e.d.
woensdag 13.30 - 18 uur Kip & Rib gebraden kip e.a.
zaterdag - vanaf 1 april t.e.m. 31 juli 10 - 18 uur Wim Van der Velpen fruit en groenten

Kerkplein Blauberg:

Dag Tijdstip Handelaar Producttype
dinsdag 7 - 13 uur Cindy Willems gebraden kip e.d.
donderdag 16 - 21 uur Balderia pizza en lookbrood
zaterdag 7.30 - 13 uur Vleeshandel Vandeperre vlees
zaterdag 14 - 20 uur Mediterra warme boordjes en fingerfood
zondag - vanaf 1 april t.e.m. 31 juli 10 - 18 uur Wim Van der Velpen fruit en groenten

Stationsstraat Ramsel:

Dag Tijdstip Handelaar Producttype
dinsdag 10.30 - 19 uur Rans Burger diverse snacks
woensdag 7.30 - 13.30 uur Cindy Willems gebraden kip e.d.

Wil je publiciteitsborden plaatsen wanneer je je standplaats inneemt? Dit vraag je aan via het aanvraagformulier voor deze toelating. Let wel! Er kan enkel een toelating verkregen worden voor borden op privaat of openbaar domein langs gemeentewegen. Borden plaatsen zichtbaar langs gewestwegen is verboden. Het Agentschap Wegen en Verkeer verwijdert deze.

Voorwaarden

Om een ambulante activiteit te kunnen uitoefenen, moet je aan ALLE onderstaande voorwaarden voldoen:

Het gemeentelijke reglement openbaar domein bevat nog extra bepalingen. Je kan ze in bijlage onderaan deze pagina raadplegen. Als aandachtspunt geven we graag mee dat het gebruik van een stroomgroep NIET toegelaten wordt! Heb je elektriciteit nodig? Een aansluiting op een marktkast is verplicht. De aanvraag ervan zit in het aanvraagformulier. De tarieven hiervan kan je terugvinden in het retributiereglement op gebruik van elektriciteitskasten door markt- en foorkramers.

Procedure

Je kan je aanvraag - samen met alle nodige bijlagen - indienen via het e-loket ambulante handel op openbaar domein aanvragen

Bij je aanvraag moeten alle onderstaande documenten/bewijsstukken toegevoegd worden. Zo kunnen wij je dossier vlot behandelen. 

 • een kopie van je machtiging als werkgever (tot 1 april 2024, daarna niet meer)
 • een kopie van je elektronische identiteitskaart of je paspoort (voor niet-Belgen)
 • een bewijs van een geldige dekking van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • een bewijs van een geldige dekking van de brandverzekering
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing)

Kostprijs

De aanvraag is gratis.
De kostprijs voor de inname van de standplaats is bepaald in het gemeentelijk retributiereglement. Er is geen standgeld, maar voor het gebruik van elektriciteit geldt het gemeentelijk retributiereglement. Je kan het reglement onderaan deze pagina raadplegen.

Regelgeving

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
 • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten
 • Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten
 • Gemeentelijk reglement ambulante handel op openbaar domein (zie bijlagen)
 • Gemeentelijk retributiereglement op gebruik van elektriciteitskasten door markt- en foorkramers (zie bijlagen)
 • Decreet van 3 maart 2023 met betrekking tot de afschaffing van de voorafgaande machtiging voor de uitoefening van ambulante of kermisactiviteiten en de wijziging van de wet van 25 juni 1993 over de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten