Machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (leurkaart)

Een ambulante activiteit is wettelijk gedefinieerd als:

"de verkoop, de te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en diensten, door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt."

Voor het uitoefenen van ambulante activiteiten heb je een machtiging ambulante activiteiten ( de zogenaamde ”leurkaart”) nodig.
Er zijn 3 soorten machtigingen:

  • De machtiging als werkgever.
  • De machtiging als aangestelde A (geldig op alle toegelaten plaatsen, uitgezonderd ten huize van de consument).
  • De machtiging als aangestelde B (geldig op alle toegelaten plaatsen, ten huize van de consument inbegrepen)

Voorwaarden

Een machtiging ambulante activiteiten is slechts geldig als ook volgende (wettelijk voorziene) bijhorende documenten in orde zijn:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en -indien nodig- tegen brandrisico’s  
  • bij verkoop van voeding: een erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
  • voor een machtiging ambulante activiteiten bij de consument thuis (aangestelde B): een uittreksel uit het strafregister.

Voor een aantal ambulante activiteiten is geen machtiging nodig. De ambulante activiteiten waarvoor geen machtiging nodig is, worden omschreven in artikel 5 van de wet van 25 juni 1993 en artikelen 6 tot en met 12 van het Koninklijk Besluit van 24 september 2006.

Procedure

Je vraagt de leurkaart aan bij een ondernemingsloketnaar keuze. Voor een afspraak bij het ondernemingsloket neem je best telefonisch contact op met het betreffende loket en informeer je al naar de nodige documenten.

Het ondernemingsloket controleert de toekenningsvoorwaarden en beoordeelt de aanvraag. Bij ontvangst van jouw machtiging word je als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De ondernemingsloketten geven alleen nog elektronische machtigingen uit, in de vorm van een plastic badge met een QR-code. 

Kostprijs

Een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten kost:

  • 150 euro voor een machtiging als werkgever
  • 100 euro voor een machtiging als aangestelde – A of B (onbepaalde duur)
  • 50 euro voor een machtiging als aangestelde B (bepaalde duur)

Regelgeving

Meer info

Lijst van erkende ondernemingsloketten

Website FOD Economie