Machtiging tot uitoefenen (leurkaart)

Een ambulante activiteit is wettelijk gedefinieerd als:

"de verkoop, de te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en diensten, door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt."

Bijvoorbeeld: de verkoop van gebraden kip, een foodtruck, bloemenstalletjes, marktkraam, seizoenverkoop van aardbeien, ijsjeskar, ...

Tot 1 april 2024 heb je voor het uitoefenen van ambulante activiteiten een machtiging ambulante activiteiten (de zogenaamde ”leurkaart”) nodig. Vanaf 1 april 2024 heb je deze machtiging niet meer nodig.

Er zijn 3 soorten machtigingen:

 • De machtiging als werkgever.
 • De machtiging als aangestelde A (geldig op alle toegelaten plaatsen, uitgezonderd bij de consument thuis).
 • De machtiging als aangestelde B (geldig op alle toegelaten plaatsen, inclusief bij de consument thuis).

Voorwaarden

Een machtiging ambulante activiteiten is enkel geldig als ook volgende (wettelijk voorziene) bijhorende documenten in orde zijn:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en -indien nodig- tegen brandrisico’s  
 • bij verkoop van voeding: een erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).
 • voor een machtiging als aangestelde B: een uittreksel uit het strafregister.

Voor een aantal ambulante activiteiten is geen machtiging nodig. De ambulante activiteiten waarvoor geen machtiging nodig is, worden omschreven in artikel 5 van de wet van 25 juni 1993 en artikelen 6 tot en met 12 van het Koninklijk Besluit van 24 september 2006.

Procedure

Je vraagt de leurkaart aan bij een ondernemingsloket naar keuze. Voor een afspraak bij het ondernemingsloket neem je best telefonisch contact op met het loket en informeer je best naar de nodige documenten.

Het ondernemingsloket controleert de toekenningsvoorwaarden en beoordeelt de aanvraag. Bij ontvangst van jouw machtiging word je als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De ondernemingsloketten geven alleen nog elektronische machtigingen uit, in de vorm van een plastic badge met een QR-code. 

Kostprijs

Een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten kost:

 • 150 euro voor een machtiging als werkgever
 • 100 euro voor een machtiging als aangestelde – A of B (onbepaalde duur)
 • 50 euro voor een machtiging als aangestelde B (bepaalde duur)

Regelgeving

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
 • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten
 • Decreet van 3 maart 2023 tot afschaffing van de voorafgaande machtiging voor de uitoefening van ambulante of kermisactiviteiten en tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

Meer info

Lijst van erkende ondernemingsloketten

Website FOD Economie