Toelating voor individuele verkoop door particulieren

Een particulier mag zo nu en dan eigen goederen verkopen voor zover de verkoop niet het normaal beheer van een privé-patrimonium overstijgt.

Voorwaarden

Er is sprake van een particuliere verkoop als:

  • de verkoop occasioneel is,
  • de verkoop kadert binnen het normaal beheer van een privĂ©-patrimonium van de verkoper. Er mogen geen goederen worden aangekocht of geproduceerd met het oog op verkoop.

Procedure

Deze aanvraag doe je via het evenementenloket

Kostprijs

De aanvraag en toelating zijn gratis.

Regelgeving

  • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
  • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten
  • Decreet van 3 maart 2023 tot afschaffing van de voorafgaande machtiging voor de uitoefening van ambulante of kermisactiviteiten en tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten