Toelating voor de organisatie van een individuele garageverkoop (individuele verkoop door particulieren)

Een particulier mag occasioneel zijn eigen goederen verkopen voor zover de verkoop niet het normaal beheer van een privé-patrimonium overstijgt.

Deze particuliere verkopers zijn vrijgesteld van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (=leurkaart).

Voorwaarden

Er is sprake van een particuliere verkoop indien:

  • de verkoop occasioneel is.
  • de verkoop kadert binnen het normaal beheer van een privĂ©-patrimonium van de verkoper. Er mogen geen goederen worden aangekocht of geproduceerd met het oog op verkoop.

Individuele verkopen door particulieren zijn vrijgesteld van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (de zogenaamde leurkaart).

Procedure

Deze aanvraag doe je via het evenementenloket

Kostprijs

De aanvraag en toelating zijn gratis.

Regelgeving