Toelage Diftar

De gemeente keert een toelage uit aan de referentiepersoon van het gezin waarvan één of meerdere gezinsleden geconfronteerd worden met een tijdelijke of permanente verhoging van hun hoeveelheid restafval.

  • Jaarlijkse toelage van maximaal 54 euro aan personen, ingeschreven in het bevolkingsregister in de gemeente, om een medische reden (incontinentie, nierdialyse, stomapatiënt, mucoviscidosepatiënt, huidziekte met blaarvorming en loslating opperhuid,...).
  • Eénmalige toelage van 18 euro/kind aan ieder gezin, ingeschreven in de gemeente, waar er in de loop van het jaar een kind(eren) geboren wordt (worden).

Medische redenen

Voorlegging van een attest van het ziekenfonds of medisch attest waarin bevestigd wordt dat de betrokkene extra verzorgingsmateriaal gebruikt. Het attest hoeft slechts éénmalig en niet jaarlijks worden voorgelegd als een geneesheer of ziekenfonds verklaart dat de aandoening onomkeerbaar is.

Procedure

Bezorg het attest aan de financiële dienst.

Ook interessant voor jou?