Afvalophaling

De data van de afvalophaling kan je vinden op de ophaalkalender die jaarlijks in de loop van de maand december aan huis wordt bezorgd. Je kan de kalender ook digitaal bekijken via de gratis Recycle!-app.
Buiten de ophaaldata, kan je met je afval ook terecht in het recyclagepark.

GFT

Tweewekelijkse huis-aan-huis ophaling door IOK Afvalbeheer via groene containers.

Grof vuil

Driemaandelijkse huis-aan-huis ophaling door IOK Afvalbeheer op afroep: ten laatste 3 werkdagen voor de ophaling bel je naar IOK Afvalbeheer op het nummer 014 58 09 96 met de melding wat je meegeeft. Het grof vuil wordt gewogen, je betaalt 15 euro vaste kost en het vastgelegde kg-tarief van 0,28 euro/kg. Huisvuilzakken worden niet meegenomen.

Huisvuil

Tweewekelijkse huis-aan-huis ophaling door IOK Afvalbeheer via grijze restafvalcontainers.

Kerstbomen

Gratis ophaling aan huis door de gemeentelijke diensten.

Papier en karton

Maandelijkse gratis huis-aan-huis ophaling door IOK Afvalbeheer via gele papiercontainers.

PMD

Tweewekelijkse huis-aan-huis ophaling door IOK Afvalbeheer via blauwe PMD-zakken met het logo van IOK Afvalbeheer. PMD-zakken kan je kopen op volgende locaties in Herselt: gemeentehuis, recyclagepark, Delhaize, Colruyt; 't Varenwinkeltje en Bambus. 

Textiel

Tweemaandelijkse huis-aan-huis ophaling door De Kringwinkel in zakken van De Kringwinkel of in eigen zakken. Zakken voor de textielinzameling kan je verkrijgen aan het onthaal van het gemeentehuis, in het recyclagepark en in De Kringwinkel. 

Heb je vragen of klachten over de afvalinzameling?

Neem contact op met IOK Afvalbeheer via de gratis infolijn 0800 97 687 of via het Diftar e-loket.

Meer info

Het volledige belastingreglement kan je nalezen op meeting.burger.