Diftar

Herselt werkt voor de inzameling van restafval en GFT volgens het DIFTAR-principe (geDIFferentieerd TARief). DIFTAR maakt het mogelijk om de kosten voor de afvalverwerking rechtvaardig te verdelen door het aangeboden rest- en GFT-afval te wegen via de gegevens-chip in je container. Geef je dus minder afval mee en sorteer je goed, dan betaal je minder. Met DIFTAR wordt iedereen nog meer verantwoordelijk voor zijn afval en kan iedereen zijn eigen afvalfactuur in de hand houden.

Hoe wordt afval gewogen?

Om te weten hoeveel afval je precies meegeeft, wordt het restafval en GFT bij de ophaling gewogen. 

 • Hoe werkt de chip in de container?
  De chip bevat volgende gegevens: adresgegevens, containertype (restafval of GFT), containergrootte, unieke code en unieke containernummer, gegevens van de laatste 30 ledigingen (datum + gewicht). Deze gegevens kunnen onmogelijk gewijzigd worden, zodat fraude uitgesloten is. De afrekening gebeurt op basis van die gegevens. Een overzicht hiervan vind je op elke nieuwe betalingsuitnodiging.

 • Hoe wordt de container gewogen?
  Tijdens de ophaalronde wordt de container voor en na lediging verschillende keren gewogen. Uit het gewichtsverschil is de hoeveelheid afval die je meegeeft meteen gekend. Afval dat bij lediging in de container achterblijft, wordt dus NIET aangerekend. Enkel het afval dat uit de container verdwenen is wordt verrekend.

 • Hoe gebeurt de controle bij de huis-aan-huis inzameling?
  Wettelijk is bepaald dat de weegsystemen op de ophaalwagen om de 2 jaar geijkt moeten worden tot op 0,5 kg nauwkeurig. Een onafhankelijke firma doet de ijking en levert per ophaalwagen de nodige ijkingsattesten.

  Wie 2,3 kg afval aanbiedt, krijgt op het overzicht een gewicht te zien zijn van 2,5 kg.
  Wie 2,7 kg aanbiedt krijgt op het overzicht een gewicht te zien zijn van 2,5 kg.
  Wie 2,8 kg aanbiedt krijgt op het overzicht een gewicht te zien zijn van 3,0 kg.

  Bijkomend voorziet IOK Afvalbeheer dagelijks zelf nog 2 extra controles om fouten te vermijden.
  • Voor de start van de ophaalronde worden de weegsystemen van de ophaalwagens gekalibreerd. Dit wil zeggen dat het weegsysteem wordt getest waarbij het gewicht dat wordt aangeboden moet overeenstemmen met het gewicht dat wordt aangetoond op het weegsysteem.
  • Het meegegeven afval per adres (per leegbeurt) wordt op het einde van de dag opgesteld. Bij het afleveren van het afval bij de verwerkingsinstallatie wordt de vrachtwagen gewogen. Het nettogewicht van de vrachtwagen moet dan overeenstemmen met het totale gewicht van alle geledigde containers van die dag.

Meer info

Het volledige belastingreglement kan je nalezen op meeting.burger.

Meer info

Neem contact op met IOK Afvalbeheer via de gratis infolijn 0800 97 687 of via het Diftar e-loket