Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Wat zijn opcentiemen op de onroerende voorheffing?

De onroerende voorheffing is een gewestbelasting, gevestigd op het kadastraal inkomen van onroerende goederen: gronden, woningen, gebouwen en sommige bedrijfsuitrusting. 

Gemeenten en provincies vestigen opcentiemen op de gewestelijke basisbelasting. De inning gebeurt samen met de basisbelasting door  de Vlaamse Belastingdienst, die het bedrag doorstort naar de provincies en de gemeenten.

Welk tarief voor gemeente Herselt? 

Het actuele tarief kan je terugvinden in het belastingreglement ivm opcentiemen onroerende voorheffing.

Gemeenteopcentiemen op de onroerende voorheffing