Onroerende voorheffing

De gemeente Herselt is niet bevoegd voor onroerende voorheffing.  

Voor vragen in verband met onroerende voorheffing  kan je terecht bij de Vlaamse Belastingsdienst via onderstaande link:

onroerende voorheffing