Belastingreglement

Een belasting is een eenzijdig opgelegde verplichting vanuit de overheid om financieel bij te dragen. Hier staat geen specifieke individuele dienstverlening van de overheid tegenover. Belastingen hebben tot doel de openbare dienstverlening te financieren.

Er zijn ook belastingen met een bijkomend doel, zoals het sturen/stimuleren van een bepaald gedrag bij burgers (bijvoorbeeld het terugdringen van verwaarloosde en/of leegstaande panden).

Alle nieuwe belastingreglementen vanaf 1 januari 2024 kan je via onderstaande knop terugvinden. 

Belastingreglementen

Alle nog geldende belastingreglementen voor 1 januari 2024 kan je in bijlage terugvinden.

Ook interessant voor jou?