Nachtwinkel en privaat bureau voor telecommunicatie

Wil je een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie openen? Je hebt per locatie een vestigings- en een uitbatingsvergunning nodig. Wil je er een overnemen? Dan heb je enkel een uitbatingsvergunning nodig (voor dat adres werd al een vergunning verleend voor een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie).

We geven je graag vooraf ter verduidelijking de definitie van een "nachtwinkel" en een "privaat bureau voor telecommunicatie":

  • Een nachtwinkel:
    "iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m2 is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding "Nachtwinkel" draagt"
    De sluitingsuren van nachtwinkels liggen tussen 7 en 18 uur.

  • Een privaat bureau voor telecommunicatie (de zogenaamde phoneshop):
    "een publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten"
    De sluitingsuren van phoneshops liggen tussen 20 en 5 uur.

Meer info over de vestigingsvergunning vind je terug bij de

 Vestigingsvergunning

Meer info over de uitbatingsvergunning vind je terug bij de

 Uitbatingsvergunning

Meer info over de verplichte sluitingsuren en andere bepalingen in de gemeentelijke politiecodex vind je terug bij

 Sluitingsuren

Wil je meer info over de gemeentebelasting op het uitbaten van een nachtwinkel?
Kijk in de bijlage.