Werk- en trajectbegeleiding

Van inactiviteit of een uitkering naar het arbeidscircuit is voor sommige mensen een (te) grote stap. De maatschappelijk assistent zal je doorverwijzen naar de trajectbegeleider. Deze begeleidt je in je zoektocht naar een passende tewerkstelling, opleiding of werkervaring zoals een vast contract, interimwerk, vrijwilligerswerk, arbeidszorg, een taalopleiding, technische opleiding, oriƫnterende opleiding, attitudetraining, stage, Tijdelijke Werkervaring (TWE), artikel 60.
Er kan gewerkt worden om persoonlijke obstakels zoals mobiliteit, kinderopvang, verslaving of psychische problematiek samen weg te werken.

De focus van een traject kan liggen op het vinden van werk, maar ook op het werken rond attitudes en competenties. Opleiding en vorming kunnen een belangrijk onderdeel uitmaken van een trajectplan.

De trajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden, beperkingen en interesse van de hulpvrager.

Voorwaarden

Een activeringstraject is verplicht voor personen die een leefloon ontvangen. 

Voor alle anderen zijn er geen specifieke voorwaarden.

Procedure

Na een kennismakingsgesprek wordt er een traject op maat uitgestippeld. De trajectbegeleider volgt dit traject op en stuurt, indien nodig, bij.

Neem contact op met het OCMW voor meer info.

Afspraak maken