Tijdelijke werkervaring - TWE

Er zijn heel wat werkzoekenden met een gebrek aan werkervaring en arbeidsattitudes om in het normaal economisch circuit aan de slag te kunnen.
Met een TWE-traject begeleiden en bemiddelen we deze werkzoekenden intensief naar werk. Werkzoekenden krijgen de kans om hun competenties te versterken door middel van werkplekleren.
Zo wordt de drempel naar de reguliere arbeidsmarkt lager.