Tewerkstelling voor leefloongerechtingden jonger dan 25 jaar

Voor leefloongerechtigde jongeren jonger dan 25 jaar, is het OCMW verplicht te onderzoeken of hen werk kan worden aangeboden. Onder bepaalde voorwaarden stelt het OCMW in samenwerking met de jongere een “Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie” op.