Kansspelen in drankgelegenheid

Voor het aanbieden van kansspelen in een drankgelegenheid (kansspelinrichting klasse III)  heb je een vergunning C nodig.

Deze vergunning moet je aanvragen bij de kansspelcommissie.

Voorwaarden

Om een vergunning C te bekomen is een advies (niet bindend) van de burgemeester nodig. Je kan dit advies  hier  aanvragen.

Er is een beperking tot de plaatsing van maximaal twee automatische kansspelen en twee automatische kansspelen met verminderde inzet in kansspelinrichtingen klasse III.

  • De toegelaten automatische kansspelen zijn Bingo en One ball.
  • Voor de spelen met verminderde inzet wordt er gewerkt aan een limitatieve lijst van toegelaten spelen.

Een speler moet minstens 18 jaar zijn om op een kansspeltoestel te mogen spelen. Bij de aanvang van een spel is de speler verplicht zijn elektronische identiteitskaart in het toestel te plaatsen, waardoor spelers jonger dan 18 jaar automatisch worden geweigerd.
De uitbater blijft wel verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat geen minderjarigen op dit kansspel spelen.

Procedure

Om een vergunning C aan te vragen moet u dit aanvraagformulier invullen (het origineel exemplaar, geen kopie).
U moet dit formulier ondertekend opsturen naar de Kansspelcommissie, Kantersteen 47 te 1000 Brussel, samen met:

  • Een advies van de burgemeester waaruit blijkt dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan wat de exploitatie van de drankgelegenheid betreft. Je kan dit advies hier aanvragen;
  • De gegevens van de onderneming en de vestigingseenheid in de kruispuntbank voor ondernemingen;
  • Een advies van de Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie waaruit  blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste belastingschulden is voldaan (niet ouder dan 3 maanden) – attesten opvragen via relatiebeheer@vlaanderen.be (Vlaams Gewest),  https://fiscaliteit.brussels/fiscale-adviezen (Brussels Gewest- of  fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be (Waals gewest);
  • Een kopie van de statuten van de vennootschap als de aanvrager een rechtspersoon is;
  • Een origineel uittreksel uit het strafregister dat betrekking heeft op de afgelopen 3 jaren (enkel als de aanvrager een niet-Belg is).

De vergunning C kan ook rechtstreeks via de website van de kansspelcommissie aangevraagd worden.

De vergunning is 5 jaar geldig. 
Indien u de vergunning wil stopzetten, dient u dit te melden aan de Kansspelcommissie via info@gamingcommission.be
De originele vergunning en uithangbord dient je terug te sturen naar Kansspelcommissie, Kantersteen 47, 1000 Brussel.
Let wel, de éénmalige bijdrage die betaald werd, kan niet niet pro rata temporis teruggevorderd.

Kostprijs

Een éénmalige bijdrage moet binnen de vooropgestelde termijn worden betaald. Het bedrag hiervan wordt jaarlijkse bepaald in een KB.

De éénmalige bijdrage geldt voor de volledige duur van de vergunning C.

Regelgeving

Meer info

Contactgegevens kansspelcommissie:

Kansspelcommissie
Kantersteen 47
1000 Brussel

Tel. 02 504 00 40

info@gamingcommission.be

https://www.gamingcommission.be/nl/operatoren/vergunningen/cafes-vergunning-c