Kansspelen in drankgelegenheid

Voor het aanbieden van kansspelen in een drankgelegenheid (kansspelinrichting klasse III)  heb je een vergunning C nodig.

Deze vergunning moet je aanvragen bij de kansspelcommissie.

Voorwaarden

Om een vergunning C te bekomen is een advies (niet bindend) van de burgemeester nodig. Je kan dit advies aanvragen via ons e-loket toelating-plaatsen-kansspelen.

Er is een beperking tot het plaatsen van maximaal twee automatische kansspelen en twee automatische kansspelen met verminderde inzet in kansspelinrichtingen klasse III.

  • De toegelaten automatische kansspelen zijn Bingo en One ball.
  • Voor de spelen met verminderde inzet wordt er gewerkt aan een lijst van toegelaten spelen.

Een speler moet minstens 18 jaar zijn om op een kansspeltoestel te mogen spelen. Bij de start van een spel is de speler verplicht zijn elektronische identiteitskaart in het toestel te plaatsen, waardoor spelers jonger dan 18 jaar automatisch worden geweigerd. 
De uitbater blijft wel verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat geen minderjarigen op dit kansspel spelen.

Procedure

Om een vergunning C aan te vragen vul je dit aanvraagformulier in (het origineel exemplaar, geen kopie). Stuur het formulier ondertekend op naar de Kansspelcommissie, Kantersteen 47, 1000 Brussel, samen met:

  • Een advies van de burgemeester waaruit blijkt dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan wat de exploitatie van de drankgelegenheid betreft. Je kan dit advies hier aanvragen.
  • De gegevens van de onderneming en de vestigingseenheid in de kruispuntbank voor ondernemingen.
  • Een advies van de Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie waaruit blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste belastingschulden is voldaan (niet ouder dan 3 maanden). Je vraagt dat attest op via relatiebeheer@vlaanderen.be (Vlaams Gewest).
  • Een kopie van de statuten van de vennootschap als de aanvrager een rechtspersoon is.
  • Een origineel uittreksel uit het strafregister dat betrekking heeft op de afgelopen 3 jaren (enkel als de aanvrager een niet-Belg is).

De vergunning C kan ook rechtstreeks via de website van de kansspelcommissie aangevraagd worden.

Kostprijs

Je betaald binnen de vooropgestelde termijn een éénmalige bijdrage. Dit bedrag wordt jaarlijkse bepaald in een koninklijk besluit. De éénmalige bijdrage geldt voor de volledige duur van de vergunning C.

De vergunning is vijf jaar geldig.

Als je de vergunning wil stopzetten, meld dit aan de Kansspelcommissie via info@gamingcommission.be en stuur je originele vergunning en het uithangbord terug naar Kansspelcommissie, Kantersteen 47, 1000 Brussel. Opgelet, de éénmalige bijdrage die betaald werd, kan je niet niet pro rata temporis terugvorderen.

Regelgeving

Meer info

www.gamingcommission.be/nl/operatoren/vergunningen/cafes-vergunning-c