Aangifte schade openbaar domein

Wat?

Heb je schade veroorzaakt aan de infrastructuur of op het openbaar domein in Herselt of schade geleden? Dan moet je aangifte doen!

Bijvoorbeeld:
• Je bent tegen een boom of verkeersbord op openbare weg gereden
• Je bent gevallen ten gevolge van losliggende stoeptegels of klinkers op openbaar domein.
• Je hebt schade aan je auto nadat de veegwerken hebben plaatsgevonden in je straat (bv. Sterretje in de voorruit na gekatapulteerd steentje)
• …

Hoe?

Vul het digitaal aangifteformulier schade in en/of maak een afspraak met dienst financiën om het geval  te bespreken.

Procedure

Onze dienst financiën stuurt je aangifte door naar onze verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij bepaalt vervolgens of de aangifte ontvankelijk/gegrond is.
Is je aangifte correct? Dan zorgt de verzekeringsmaatschappij voor de verdere afhandeling van je dossier en neemt rechtstreeks contact met je op.

Aangeven van schade openbaar domein