Iets te melden?

Heb je een klacht, melding, idee of beleidssignaal dat je wilt melden? Gebruik het formulier.

Een klacht is een manifeste uiting, zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch, waarbij een ontevreden verzoeker bij de overheid klaagt over een door de overheid verrichte of verzuimde handeling of prestatie.

Een melding is bijvoorbeeld een verzakking in de straat, een omgevallen verkeersbord, zwerfvuil, overlast, ... Gebruik ons meldingsformulier of stuur ons een e-mail.
Opgelet, er zijn meldingen waarvoor de gemeente niet kan tussenkomen:

Een idee of beleidssignaal is een idee voor nieuw beleid of een vorm van ongenoegen over het gevoerde beleid of het uitblijven van beleid. Ook dit kan je bezorgen via het meldingsformulier.

Procedure

Bij een klacht of beleidssignaal krijg je binnen de 10 dagen een ontvangstbevestiging en zal ook de ontvankelijkheid van je klacht of beleidssignaal nagekeken worden. 

De meldingen worden zo snel mogelijk behandeld. De behandelingstermijn hangt af van het soort melding.

Je kan de klacht, beleidssignaal of melding bij voorkeur indienen via het formulier op het e-loket. Je kan deze signalen ook bezorgen via mail via communicatie@herselt.be

Digitaal loket

Ook interessant voor jou?