Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Wat is de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting?

De gemeenten mogen een aanvullende belasting vestigen op de personenbelasting.

Deze belasting wordt berekend door een percentage toe te passen op de basispersonenbelasting.

Alle inwoners van de gemeente die onderworpen zijn aan de personenbelasting zijn ook onderworpen aan de gemeentebelasting.

Hoe wordt de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting geïnd?

De gemeentebelasting wordt samen met de personenbelasting geïnd. U vindt de bedragen van de gemeentebelasting helemaal op het einde van het aanslagbiljet.  U krijgt dus geen aparte aanslag voor deze belasting.

Welk tarief voor gemeente Herselt?

Het actuele tarief kan je terugvinden in het belastingsreglement ivm aanvullende gemeentebelasting.

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Ook interessant voor jou?