Zwerfvuil en sluikstorten

Over het verschil tussen zwerfvuil en sluikstorten bestaat soms verwarring. Het resultaat is immers hetzelfde: afval op de grond. Wat verschilt is het uitgangspunt.

Sluikstorten

Sluikstorters ontwijken bewust de ophaling van huisvuil of bedrijfsafval. Ze laten afval achter op plaatsen waar het niet mag, op momenten waarop dat niet is toegelaten en/of in de verkeerde bakken of containers. Het gaat bijvoorbeeld om zakjes huishoudelijk afval die in straatvuilnisbakken worden achtergelaten, dumpingen op anonieme locaties en het achterlaten van afval bij glasbollen, textielcontainers en dergelijke.

Bij vaststelling van sluikstorten wordt steeds getracht om de dader op te sporen. Wanneer de dader wordt achterhaald, dan wordt steevast een proces-verbaal opgemaakt door de gemeentelijke handhavingsambtenaar of de politie. De opruimkosten worden doorgerekend aan de veroorzaker.            

Wanneer je ergens een sluikstort op openbaar domein opmerkt, dan kan je dit melden bij de milieudienst. Indien het sluikstort zich situeert op priv├ęterrein, dan moet de eigenaar zelf instaan voor het opruimen ervan. Hij kan natuurlijk altijd klacht neerleggen tegen onbekenden bij de politie.

Zwerfvuil

Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis bewust of onbewust wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. Meestal gaat het om kleine hoeveelheden, maar die vele kleintjes zorgen er wel voor dat onze straten vuil ogen. Afval dat afkomstig is van producten die je onderweg consumeert, mag je meteen na gebruik in een straatvuilnisbak deponeren, zonder dat ze daarvoor beboet kunnen worden.

Zwerfvuil opruimen kost niet alleen veel geld, het vraagt ook heel wat tijd en de inzet van mensen en middelen. Wil jij ook een handje toesteken om je buurt proper te maken? Dan kan dat door je te engageren als zwerfvuilmeter of -peter.

Heb je vragen over afval? Neem contact op met de milieudienst, wij helpen je graag verder!

Ook interessant voor jou?