Wegwijs tussenkomst energie

Toegang tot energie is van levensbelang. Het stelt ons in staat om in basisbehoeften te voorzien. De federale overheid komt via de OCMW’s tussen via drie maatregelen: 

1. Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit.
2. Het sociaal stookoliefonds.
3. Het gas- en elektriciteitsfonds.

Wil je nagaan of je recht hebt kan je de voorwaarden als eens nagaan in de folder 'Wegwijs in Energie' hieronder in bijlage.
Daar vind je alle uitgebreide informatie terug.

Daarnaast heeft elk OCMW en gewest zijn eigen regels. De eerste gesprekspartner is steeds het OCMW van de gemeente.
Onze medewerkers zullen je zo goed mogelijk informeren en begeleiden.

Afspraak maken