Vrijstelling of bezwaar

Vrijstelling
In sommige gevallen kan je een vrijstelling krijgen. In elk reglement staan die voorwaarden vermeld. Een vrijstelling vraag je aan bij de dienst financiën van de gemeente.

Een vrijstelling aanvragen kan via:

 • aangetekend schrijven aan gemeentebestuur Herselt, het college van burgemeester en schepenen, Kerkstraat 1, 2230 Herselt
  vermeld zeker volgende zaken:
  • je naam en adresgegevens
  • documenten die je aanvraag ondersteunen als je deze hebt

Bezwaar
Als je een aanslagbiljet van gemeentelijke belastingen ontvangt, kan je bezwaar indienen. Je hebt daarvoor 3 maanden de tijd vanaf de derde kalenderdag die volgt op de verzendingsdatum van de aanslag. Hou er rekening mee dat het indienen van een bezwaarschrift je niet vrijstelt van het betalen van de belasting. Als je bezwaar wordt aanvaard, krijg je het bedrag van de belasting teruggestort.

Een bezwaar indienen kan via:

 • het online formulier
 • aangetekend schrijven aan gemeentebestuur Herselt, het college van burgemeester en schepenen, Kerkstraat 1, 2230 Herselt
  vermeld zeker volgende zaken:
  • je naam en adresgegevens
  • het nummer (kohierartikel) dat je op het aanslagbiljet terugvindt
  • een motivering met de redenen van het bezwaar (voeg eventuele bewijsstukken toe)
   je krijgt de kans om het bezwaar zelf te komen verdedigen als je dit vraagt.

Je krijgt per post een ontvangstbewijs. Heb je deze niet binnen de 15 kalenderdagen ontvangen, neem contact op met de dienst financiën.

Vragen
Heb je vragen over de belastingen, retributies en vergoedingen? De dienst financiën staat voor je klaar!