Vragen in verband met btw, registratierechten, kadaster, onroerende voorheffing, provincie- en personenbelastingen

Voor vragen in verband met Btw, registratierechten, kadaster, onroerende voorheffing, provincie- en personenbelastingen is de gemeente niet bevoegd.

We verwijzen je graag door naar de bevoegde instantie(s):
  • Btw: 0257 257 57 of  website van FOD Financiën                                             
  • Personenbelasting:  025 76 01 70 (MECHELEN)                                                                     
  • Registratierechten: Gemeentestraat 11, 2300 Turnhout - 025 75 83 10
  • Administratie opmetingen en waarderingen (patrimonium documentatie): 02 572 57 57 of website van FOD financiën
    Als eigenaar van een onroerend goed kan u er een uittreksel uit de kadastrale legger verkrijgen
  • Onroerende voorheffing / kadaster: Vlaamse Belastingdienst, Vaartstraat 16, 9300 Aalst - 025 53 17 00
  • Provinciebelastingen: Dienst fiscaliteit (Koning Elisabethlei 22 2018 Antwerpen)  03 240 53 46 of website van Provincie Antwerpen

Voor verdere informatie kan je gebruik maken van de links onderaan deze pagina.