Gegiste en/of sterke dranken schenken in een vaste drankgelegenheid

Als uitbater van een vaste drankgelegenheid (café, restaurant, cafetaria, …) heb je een drankvergunning nodig voor het schenken van alcoholhoudende dranken voor consumptie ter plaatse. Het gaat over gegiste dranken (bier, wijn, mousserende wijn, …) en sterke drank (gin, cognac, cocktail, …).

Deze vergunning is persoons- en plaatsgebonden en kan niet worden overgedragen.

Uitzondering: drankgelegenheden die uitsluitend gegiste dranken schenken bij een maaltijd zijn vrijgesteld van deze vergunningsplicht.

Je vraagt de vergunning aan in de stad of de gemeente waarin de vaste drankgelegenheid gelegen is. 

Is je zaak gelegen in Herselt? Je kan deze vergunning aanvragen via ons e-loket aanvraag.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een drankvergunning moet je voldoen aan de moraliteits- én de hygiënevoorwaarden.

De controle van de (door de federale overheid bepaalde) moraliteitsvoorwaarden gebeurt op basis van een uittreksel uit het strafregister (uittreksel strafregister model 596.1-8: slijterij van gegiste dranken / drankgelegenheid waar sterke drank wordt verstrekt).

Dit attest moet aangeleverd worden door:

 • de uitbater
 • de eventuele bestuurder of zijn aangestelde
 • de inwonende personen die in de uitbating zouden kunnen deelnemen
 • indien de uitbating in handen is van een vennootschap moeten alle medebestuurders een attest kunnen voorleggen

Je vraagt het uittreksel uit het strafregister aan bij de gemeente waar je ingeschreven bent in de bevolkingsregisters.
Woon je in Herselt? Je kan het nodige uittreksel uit het strafregister aanvragen via het e-loket of bij de dienst burgerzaken.

De moraliteitsvoorwaarden zijn persoonsgebonden.

De hygiënevoorwaarden voor een vaste drankgelegenheid hebben betrekking op:

 • een minimale hoogte van 2,75 meter en minimaal 90 m³ inhoudsruimte
 • een goede toegankelijkheid
 • voldoende gescheiden toiletten
 • een goede verlichting voor een optimale zichtbaarheid
 • een goed verwarmingssysteem voor een aangename gevoelstemperatuur
 • voldoende verluchting
 • naleving van de geldende rookreglementering

De hygiënevoorwaarden zijn plaatsgebonden.

Procedure

Je kan je aanvraag - met de nodige bijlagen - indienen via het e-loket  aanvraag

De aanvraag moet vergezeld zijn van het hoger beschreven uittreksel uit het strafregister (model 596.1-8) voor elk van volgende personen:

 • de uitbater
 • de eventuele bestuurder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden deelnemen
 • alle medebestuurders wanneer een vennootschap de zaak uitbaat

Woon je in Herselt? Je kan het nodige uittreksel uit het strafregister aanvragen via het e-loket of bij de dienst burgerzaken.

Zonder dit/deze uittreksel(s) uit het strafregister is je aanvraag niet volledig en kan je aanvraag niet behandeld worden!

Na controle van de moraliteit (op basis van het uittreksel uit het strafregister) en de hygiëne (via een controle ter plaatse) levert de gemeente de drankvergunning af.

Kostprijs

De aanvraag en de vergunning zijn gratis.

Regelgeving