Sterke drank schenken bij openbare manifestaties

Om sterke dranken* te mogen schenken (= verkopen of gratis aanbieden voor gebruik ter plaatse) in tijdelijke drankgelegenheden in het kader van een sportieve, culturele of politieke manifestatie**, is een speciale machtiging van het college van burgemeester en schepenen nodig.

Deze machtiging is een toelating die moet aangevraagd worden door de organisator van de manifestatie en die van toepassing is op alle drankgelegenheden binnen de manifestatie.

* Voorbeelden van sterke drank zijn: wodka, rum, cognac, whisky, gin, ... ook alcoholpops en cocktails vallen onder deze noemer.

** Enkele voorbeelden van een manifestatie: een wielerwedstrijd, een jaarmarkt, een kerstmarkt

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een machtiging voor het schenken van sterke dranken op een manifestatie zijn er geen specifieke voorwaarden van toepassing.

Het college van burgemeester en schepen heeft de vrije keuze om de machtiging toe te kennen of niet. 
Voor een activiteit die al eens eerder plaatsvond, kan het college rekening houden met eventuele klachten over die activiteit.

Procedure

Deze aanvraag doe je via het evenementenloket

Kostprijs

De aanvraag en de machtiging zijn gratis.

Regelgeving

Wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank