Gegiste en/of sterke dranken schenken tijdens een occasionele drankgelegenheid

Een occasionele drankgelegenheid wordt omschreven als:

"de vooraf als dusdanig aangegeven drankgelegenheid die, naar aanleiding van om het even welke gebeurtenis:

  • van voorbijgaande aard,
  • ten hoogste tienmaal per jaar 
  • en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen wordt gehouden 
  • door een kring, een maatschappij of een particuliere vereniging, met uitzondering van de handelsvennootschappen en van feitelijke verenigingen met winstoogmerk."

Deze vergunning geldt dus niet alleen voor een fuif of evenement, maar ook voor een drankgelegenheid op een tentoonstelling of jaarbeurs. 

Voldoet je aanvraag volledig aan alle bovenstaande voorwaarden? Dan moet je geen vergunning aanvragen als je enkel gegiste dranken serveert. Serveer je (ook) sterke dranken, dan moet je een drankvergunning voor occasionele drankgelegenheid aanvragen.

Deze aanvraag doe je via het evenementenloket
Eén van de vragen naar aanleiding van je aanvraag voor je evenement gaat immers over het schenken van sterke dranken.