Gegiste en/of sterke dranken schenken tijdens een occasionele drankgelegenheid

Een occasionele drankgelegenheid wordt omschreven als:

"de vooraf als dusdanig aangegeven drankgelegenheid die, 
naar aanleiding van om het even welke gebeurtenis van voorbijgaande aard,
ten hoogste tienmaal per jaar
en
telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen wordt gehouden
door een kring, een maatschappij of 
een particuliere vereniging, met uitzondering van de handelsvennootschappen en van feitelijke verenigingen met winstoogmerk."

Deze vergunning geldt dus niet alleen bv. een fuif of evenement, maar ook voor een drankgelegenheid op een tentoonstelling of jaarbeurs. 

Voldoet je aanvraag volledig aan alle bovenstaande voorwaarden? Dan moet je geen vergunning aanvragen als je enkel gegiste dranken serveert. Serveer je echter (ook) sterke dranken, dan moet je een drankvergunning voor occasionele drankgelegenheid aanvragen.

Deze aanvraag doe je via het evenementenloket
Eén van de vragen n.a.v. je aanvraag voor je evenement gaat immers over het schenken van sterke dranken.