Tijdelijke publiciteitsborden langs gemeentewegen

Wil je passanten informeren via een publiciteitsbord of reclamepanelen op openbaar domein, langs gemeentewegen? Je hebt hiervoor een toelating nodig van de gemeente.

Voorwaarden

De gemeentelijke politiecodex somt de gemeentelijke bepalingen op waaraan moet voldaan worden:

  • Onverminderd de wetgeving op de Ruimtelijke Ordening is het verboden eigen publiciteitsborden of reclamepanelen te plaatsen op openbaar domein.
  • Behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de Burgemeester, is het verboden publiciteitsborden of reclamepanelen te plaatsen op privaat domein en zichtbaar vanaf de openbare weg.
  • De borden of panelen mogen ten vroegste 5 weken voor aanvang van de activiteit worden geplaatst en moeten ten laatste 1 week na de activiteit terug worden verwijderd. Door de plaatsing van de borden of panelen mag de verkeersveiligheid niet in het gedrang komen.

Procedure

De aanvraag voor het plaatsen van dergelijke borden of panelen moet minstens een maand op voorhand ingediend worden bij de burgemeester en dient minstens volgende gegevens te bevatten:
- naam organisator / verantwoordelijke;
- datum en aard activiteit / publicatie;
- plaats(en) van oprichting;
- aantal;
- vorm en grootte;
- schriftelijke toelating van de eigenaar van de priv├ęgrond.

Deze aanvraag dien je in via het evenementenloket

Kostprijs

De aanvraag en de toelating zijn gratis.

Regelgeving