Subsidie instandhouding zwaluwnesten

Zwaluwen vinden steeds minder geschikte broedplaatsen op onze gebouwen. Vaak zijn de gevels en dakgoten niet meer geschikt voor huiszwaluwen. Landbouwstallingen worden afgesloten omwille van bedrijfstechnische en hygiënische redenen. Deze gaven lang een geschikt onderdak voor de boerenzwaluw. Bovendien worden er nog geregeld zwaluwnesten vernietigd omdat mensen geen uitwerpselen willen op hun stoep of raam. Zwaluwen zijn een beschermde soort, het vernietigen van de nesten is verboden.

Broedt er een boerenzwaluw in je stal? Hangt er een bewoond huiszwaluwnest onder je dakgoot? Voor het behoud van deze nesten wordt je beloond met een gemeentelijke subsidie.

Voorwaarden

Je bent bewoner of gebruiker van het gebouw in Herselt.

Procedure

De premie kan je aanvragen tussen 1 juni en 31 juli. Laattijdige premieaanvragen zullen worden geweigerd.

Kostprijs

Subsidie van 5 euro per bezet nest.

Aanvraag subsidie

Ook interessant voor jou?

Handige info