Steenmarter

De steenmarter komt in België vandaag veel meer voor dan vroeger, waardoor hij alsmaar vaker in de buurt van mensen vertoeft. De dieren zijn erg schattig maar kunnen ook schade veroorzaken aan je huis, tuin of auto. Probleemdieren doden of verplaatsen is geen oplossing en zelfs verboden. Bestrijding is nutteloos omdat met het doden van een dier een geschikt territorium vrijkomt voor een andere marter. Steenmarters zijn bovendien nuttige dieren omdat ze veel muizen, ratten en andere knaagdieren vangen die overlast veroorzaken.

Als je schade hebt geleden die veroorzaakt werd door een steenmarter, dan kan je bij het Agentschap Natuur en Bos een schadevergoeding aanvragen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je hebt minstens één van de basismaatregelen genomen om de schade te voorkomen of te beperken. 
  • Je moet de schade binnen 14 dagen vaststellen en binnen de 12 werkdagen na de vaststelling melden.
  • De schade moet boven de 300 euro liggen.