Toelating voor de organisatie van een rommelmarkt, tweedehandsbeurs of collectieve garageverkoop

Een rommelmarkt, tweedehandsbeurs of collectieve garageverkoop heeft betrekking op de verkoop van tweedehandsgoederen door particuliere verkopers.

Er mogen geen nieuwe en/of geproduceerde producten worden verkocht.

Voorwaarden

Er is sprake van een particuliere verkoop indien:

  • De verkoop occasioneel is.
  • De verkoop kadert binnen het normaal beheer van een privé-patrimonium van de verkoper.
    Er mogen geen goederen worden aangekocht of geproduceerd met het oog op verkoop.

Voor de organisatie van een rommelmarkt, tweedehandsbeurs of collectieve garageverkoop is er steeds een voorafgaande toelating van de gemeente vereist, die verwijst naar artikel 6 uit het koninklijk besluit van 24 september 2006.

De burgemeester of zijn afgevaardigde kan beslissen om de manifestatie enkel toe te laten voor particuliere verkopers, of kan de manifestatie uitbreiden met professionele verkopers.

  • De particuliere verkopers zijn vrijgesteld van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (de zogenaamde leurkaart).
  • Elke professionele verkoper moet beschikken over een geldige machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten en moet zich kunnen identificeren als commerciële verkoper door middel van een identificatiebord.

Op een manifestatie van niet professionele verkopers kunnen ook occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter toegelaten worden, mits zij beschikken over een toelating van de burgemeester.

Procedure

Deze aanvraag doe je via het evenementenloket

Kostprijs

De aanvraag en toelating zijn gratis.

Regelgeving

Deze activiteiten vallen onder de noemer van “Manifestaties van niet-professionele verkopers” (KB 24.09.2006, art. 6 en Wet 25.06.1993, art. 5, 1°)