Premie voor zorgbehoevende kinderen

Het OCMW wenst kinderen met een hoge zorgbehoefte bijkomend te ondersteunen.

Voorwaarden

 • Het kind ontvangt een tegemoetkoming van de Vlaamse sociale bescherming of een persoonsvolgend budget
  of ontvangt een zorgtoeslag voor kinderen met speciale behoeften (komt overeen met 4 punten in pijler 1 voor de toekenning van de verhoogde kinderbijslag of 6 punten in de 3 pijlers samen)
 • Het kind is gedomicilieerd in de gemeente Herselt en op hetzelfde adres als de aanvrager.
 • Het kind is tussen 0 en 18 jaar.

Premie

De premie houdt rekening met de woonsituatie van het kind.

 • het kind woont thuis: de premie bedraagt 190 euro per jaar,
 • het kind gaat naar school of wordt opgevangen in een school vervangend dagverblijf: de premie bedraagt 190 euro per jaar,
 • het kind verblijft in een residentiële instelling: de premie bedraagt 125 euro per jaar.

Procedure

 • Breng je aanvraag in orde via het digitaal loket (zie hieronder) of maak een afspraak met de dienst intake.
  Breng volgende documenten mee:
  • Uittreksels gezinssamenstelling
  • Attest van de erkende handicap van het kind of van de tegemoetkoming Vlaamse sociale bescherming
  • Volledig ingevuld aanvraagformulier
 • De maatschappelijk assistent legt het dossier voor ter goedkeuring door het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Opgelet:

Bij wijzigingen is de aanvrager verplicht dit te melden aan de maatschappelijk assistent.

De aanvraag dient jaarlijks te gebeuren door de nodige bewijsstukken voor 15 november van het betreffende jaar binnen te brengen.

De uitbetaling gebeurt jaarlijks in december.

Afspraak maken