Premie voor zorgbehoevende kinderen

Het OCMW wil de verzorgers van kinderen met een specifieke zorgbehoefte ondersteunen door de toekenning van een jaarlijkse premie. Deze premie zal automatisch uitbetaald worden en dient dus niet te worden aangevraagd

Voorwaarden

  • Het kind ontvangt een zorgtoeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte via het Groeipakket.
  • Het kind is gedomicilieerd in de gemeente Herselt en op hetzelfde adres als de aanvrager.
  • Het kind is tussen 0 en 21 jaar.

Premie

  • jaarlijkse premie van:
    • 200 euro als het kind recht heeft op de zorgtoeslag, zonder recht te hebben op de sociale toeslag.
    • 350 euro als het kind recht heeft op de zorgtoeslag en op de sociale toeslag.

Procedure

Indien je kind aan de voorwaarden voldoet en de zorgtoeslag effectief is uitbetaald gedurende minstens één maand in de loop van het desbetreffende jaar zal de premie automatisch toegekend worden.

De premie wordt uitbetaald op dezelfde rekening waarop het Groeipakket wordt gestort.

De uitgebreide voorwaarden kan u nalezen in bijgevoegd reglement.