Gemeentelijke politiecodex: aandachtpunten voor ondernemingen

De gemeentelijke politiecodex bevat verschillende bepalingen die misschien ook voor jou als actieve ondernemer in Herselt, van belang zijn.

Hierna enkel aandachtspunten. Let wel, deze lijst is niet-limitatief!

 • geluid
  • openbare inrichtingen (art. 33-36)
  • gebruik van toestellen die geluid produceren (art. 38-40)
  • voertuigen (art. 41-43)
  • vogelschrikkanonnen (art. 46)
  • lawaai van bouwmachines (art. 47)
  • laden en lossen (art. 48)
 • sluitingsuur (art. 49-59)
 • inname openbaar domein
  • containers of laadbakken (art. 111-112)
  • terrassen en schuttingen op het openbaar domein (art. 115-122)
  • uitstalling koopwaar (art. 123-129)
  • reclames of opschriften op verplaatsbare constructies en ander straatmeubilair (art. 130-136)
  • bewegwijzering (art. 137-148)
  • aanbrengen van spandoeken en feestverlichting (art. 149-153)
  • Inzamelen, verkopen, uitdelen van drukwerken of producten, op openbare plaatsen (art. 164-169)
 • netheid op en rond het openbaar domein 
  • reinheid voetpad, goot, riool (art. 182-184)
  • verkooppunten drank en voeding (art. 185-187)
  • wildplakken (art. 209-213)
  • tijdelijke publiciteitsborden gemeentewegen (art. 218)
  • vervoersondernemingen (art. 219)
  • reclamedrukwerk (art. 220)
  • wegbermen (art. 221)