Permanente bewegwijzering van een onderneming

Wil je langs de openbare weg wegwijzers plaatsen naar je onderneming? Je hebt hiervoor een toelating nodig van de burgemeester en de wegbeheerder.

Je vraagt de toelating altijd aan bij de gemeente, ook voor gewestwegen. Zo kan je alle wegwijzers in één aanvraag bundelen.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden verbonden aan de plaatsing van de bewegwijzering. Deze voorwaarden zijn bepaald in de gemeentelijke, gewestelijke en federale wetgeving.

De gemeentelijke politiecodex somt de gemeentelijke voorwaarden op:

  • Alle kosten voor levering, plaatsing en onderhoud van de borden, palen, sokkels, bevestigingsmiddelen en aanpassingen van bestaande signalisatiestellen, zijn volledig te dragen door de vergunninghouder.
  • De borden moeten voldoen aan de wettelijke normen zoals bepaald in de verkeerswetgeving
  • De plaatsing wordt uitgevoerd door de gemeente.

De vergunning kan door de gemeente of wegbeheerder op elk moment ingetrokken of gewijzigd worden om redenen eigen aan het wegbeheer.

Als de instelling van naam of adres verandert of niet meer bestaat, vervalt de vergunning en moet de vergunninghouder de borden verwijderen.

De bepalingen voor het plaatsen van wegwijzers langs gewestwegen kan je vinden op Bewegwijzering langs gewestwegen. Wat mag, wat niet? (Wegenenverkeer.be)

Procedure

De aanvraag voor het plaatsen van permanente wegwijzers naar je onderneming kan:

Je vermeldt duidelijk:

  • wie je bent
  • voor welke onderneming je de aanvraag indient
  • waar je de wegwijzers wil plaatsen

Gaat het om verkeersborden die geplaatst worden langs een gewestweg, dan bezorgt de gemeente de aanvraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Keurt het AWV je aanvraag goed, dan levert en plaatst het AWV de bewegwijzeringsborden.

Kostprijs

De aanvraag en de toelating zijn gratis.