Permanente bewegwijzering van een onderneming

Wil je langs de openbare weg wegwijzers plaatsen naar je onderneming? Je hebt hiervoor een toelating nodig van de burgemeester en de wegbeheerder. 

Je vraagt de toelating altijd aan bij de gemeente, ook voor gewestwegen. Zo kan je alle wegwijzers in 1 aanvraag bundelen. 

Voorwaarden

De plaatsing van de bewegwijzering voldoet aan de voorwaarden bepaald in de gemeentelijke, gewestelijke en federale wetgeving.

De gemeentelijke politiecodex somt de gemeentelijke bepalingen op waaraan moet voldaan worden:

  • Alle kosten voor levering, plaatsing en onderhoud van de borden, palen, sokkels, bevestigingsmiddelen,
    alsook aanpassingen van bestaande signalisatiestellen, zijn volledig te dragen door de vergunninghouder.
  • De borden moeten voldoen aan de wettelijke normen zoals bepaald in de verkeerswetgeving
  • De plaatsing kan enkel uitgevoerd worden door de gemeente.

De vergunning kan door de gemeente of wegbeheerder steeds ingetrokken worden of gewijzigd om redenen eigen aan het wegbeheer.

Als de instelling van naam of adres verandert of ophoudt te bestaan, vervalt de vergunning en dienen de borden verwijderd door de vergunninghouder.

De bepalingen voor het plaatsen van wegwijzers langsheen gewestwegen kan je vinden op Bewegwijzering langs gewestwegen. Wat mag, wat niet? (Wegenenverkeer.be)

Procedure

Voor het plaatsen van permanente wegwijzers naar je onderneming dien je je aanvraag schriftelijk (bv. via e-mail) in of via deze link

Je vermeldt duidelijk:

  • wie je bent
  • voor welke onderneming je de aanvraag indient
  • waar je de wegwijzers wil plaatsen

Gaat het om verkeersborden die geplaatst worden langs een gewestweg, dan bezorgt de gemeente de aanvraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Keurt het AWV je aanvraag goed, dan levert en plaatst het AWV de bewegwijzeringsborden.

Kostprijs

De aanvraag en de toelating zijn gratis.