Meerjarenplannen

Wat is een meerjarenplan?

Bij het begin van elke nieuwe legislatuur wordt een meerjarenplan opgesteld voor de volgende 6 jaar. Het start vanaf het 2de jaar van de nieuwe bestuursperiode.

Het meerjarenplan geeft een overzicht van alle toekomstplannen voor de volgende 6 jaar. Het bestuur formuleert er de doelstellingen en acties en er worden budgetten aan gekoppeld. Minstens één keer per jaar wordt het plan aangepast om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen.

Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, financiële nota en een toelichting.

Strategische nota

In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven.

Financiële nota

In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financieel evenwicht wordt gehandhaafd.

Toelichting

De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die belangrijk is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Waar kan je de meerjarenplannen terugvinden?

De meerjarenplannen voor gemeente/OCMW en het AGB kan je in bijlage terugvinden.