Facturatiegegevens gemeente, OCMW en AGB

Facturatiegegevens

Entiteitgegevens Facturatieadres Facturatie e-mail Telefoonnummer
Gemeentebestuur Herselt
BE0207.502.103
Kerkstraat 1

2230 Herselt

financien@herselt.be 014 53 90 17
OCMW Herselt
BE0212.218.974
Kerkstraat 1A

2230 Herselt

financien@ocmwherselt.be 014 53 90 28
AGB Gemeente Herselt
BE0881.917.070
Kerkstraat 1

2230 Herselt

financien.agb@herselt.be 014 53 90 18

Vormvereisten onkostennota/factuur

Niet BTW-plichtige leverancier
Particulieren, bepaalde vrije beroepen, rechtspersonen zonder btw-nummer, …
Vermeld minimaal onderstaande gegevens op jouw onkostennota voor een correcte uitbetaling:
 • Naam
 • Adres
 • Jouw IBAN bankrekeningnummer
 • Opmaakdatum
 • Bestelbonnummer (indien gekend)
 • Omschrijving en datum van dienst/levering
 • Bedrag
BTW-plichtige leverancier
NV, BVBA, bepaalde vrije beroepen, …
Heb je een btw-nummer, dan ben je verplicht de vormvereisten volgens de btw-wetgeving toe te passen.
 • De factuur moet datum, factuurnummer, btw-percentage en btw-nummer vermelden
 • Als er geen btw moet worden verrekend, vermeld op de factuur steeds de juiste reden.
 • De factuur moet voldoende gedetailleerd zijn en desgevallend verwijzen naar jouw offerte
 • Bestelbonnummer (indien gekend) noteren
Voor al de opdrachten voor de gemeentelijke entiteiten van Herselt zijn de wetten en besluiten inzake overheidsopdrachten van toepassing.
Verzenden van de factuur
Facturen kunnen zowel per post als digitaal per e-mail of via PEPPOL verzonden worden.
De voorkeur gaat uit naar een digitale verzending per e-mail (of PEPPOL).
Indien per post, verzend naar de maatschappelijke zetel en niet naar het leveringsadres.
Betaaltermijn
Het lokaal bestuur beschikt over een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur.