Facturatiegegevens gemeente, OCMW en AGB

Facturatiegegevens

Entiteitgegevens Facturatieadres Facturatie e-mail Telefoonnummer
Gemeentebestuur Herselt
BE0207.502.103
Kerkstraat 1

2230 Herselt

financien@herselt.be 014 53 90 17
OCMW Herselt
BE0212.218.974
Kerkstraat 1A

2230 Herselt

financien@ocmwherselt.be 014 53 90 28
AGB Gemeente Herselt
BE0881.917.070
Kerkstraat 1

2230 Herselt

financien.agb@herselt.be 014 53 90 18

Vormvereisten onkostennota/factuur

Niet BTW-plichtige leverancier

Particulieren, bepaalde vrije beroepen, rechtspersonen zonder btw-nummer, …
Vermeld minimaal onderstaande gegevens op jouw onkostennota voor een correcte uitbetaling:

 • Naam
 • Adres
 • Jouw IBAN bankrekeningnummer
 • Opmaakdatum
 • Bestelbonnummer (indien gekend)
 • Omschrijving en datum van dienst/levering
 • Bedrag

BTW-plichtige leverancier

NV, BVBA, bepaalde vrije beroepen, … Heb je een btw-nummer, dan ben je verplicht de vormvereisten volgens de btw-wetgeving toe te passen.

 • Vermeld op het factuur: datum, factuurnummer, btw-percentage en btw-nummer.
 • Als er geen btw moet worden verrekend, vermeld op het factuur de juiste reden.
 • Het factuur moet voldoende gedetailleerd zijn en verwijs indien nodig naar jouw offerte.
 • Noteer de bestelbonnummer (indien gekend).

Voor alle opdrachten voor de gemeentelijke entiteiten van Herselt zijn de wetten en besluiten met betrekking tot overheidsopdrachten van toepassing.

Verzenden van het factuur

Facturen kunnen per post, digitaal per e-mail of via PEPPOL verzonden worden.
De voorkeur gaat uit naar een digitale verzending per e-mail (of PEPPOL).
Als het factuur per post wordt verzonden, verzend dan naar de maatschappelijke zetel en niet naar het leveringsadres.

Betaaltermijn

Het lokaal bestuur beschikt over een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van het factuur.