Facturatiegegevens gemeente, sociaal huis en AGB

Facturatiegegevens

EntiteitgegevensFacturatieadresFacturatie e-mailTelefoonnummer
Gemeentebestuur Herselt
BE0207.502.103
Kerkstraat 1

2230 Herselt

financien@herselt.be014 53 90 17
Sociaal Huis Herselt
BE0212.218.974
Kerkstraat 1A

2230 Herselt

financien@ocmwherselt.be014 53 90 28
AGB Gemeente Herselt
BE0881.917.070
Kerkstraat 1

2230 Herselt

financien.agb@herselt.be014 53 90 18

Vormvereisten onkostennota/factuur

 

Niet BTW-plichtige leverancier


Particulieren, bepaalde vrije beroepen, rechtspersonen zonder btw-nummer, …
Vermeld minimaal onderstaande gegevens op uw onkostennota voor een correcte uitbetaling:

• Naam
• Adres
• Uw IBAN bankrekeningnummer
• Opmaakdatum
• Bestelbonnummer (indien gekend)
• Omschrijving en datum van dienst/levering
• Bedrag

 

BTW-plichtige leverancier
NV, BVBA, bepaalde vrije beroepen, …
Hebt u een btw-nummer, dan bent u verplicht de vormvereisten volgens de btw-wetgeving toe te passen.
 
• De factuur moet datum, factuurnummer, btw-percentage en btw-nummer vermelden
• Als er geen btw moet worden verrekend, vermeld op de factuur steeds de juiste reden.
• De factuur moet voldoende gedetailleerd zijn en desgevallend verwijzen naar uw offerte
• Bestelbonnummer (indien gekend) meegeven
 
Voor al de opdrachten voor de gemeentelijke entiteiten van Herselt zijn de wetten en besluiten inzake overheidsopdrachten van toepassing.
 
Wijze van indienen
Facturen kunnen zowel per post, digitaal per mail als via PEPPOL verzonden worden. Bij voorkeur digitale verzending per mail (of evt. PEPPOL). Indien per post verzonden steeds naar maatschappelijke zetel , niet naar het leveringsadres.
 
Betaaltermijn
Het bestuur beschikt over een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur.