Landbouwschade

Heb je schade opgelopen door een uitzonderlijk weersverschijnsel? Dan kan je deze schade binnen de zestig dagen na het schadelijk weerfenomeen melden via het e-loket van het Vlaamse Rampenfonds (VRF)

Opgelet: Een schademelding is geen aanvraag voor een tegemoetkoming van het Vlaamse Rampenfonds. Een aanvraagdossier kan pas ingediend worden nadat een schadelijk weerfenomeen als ramp erkend is.

Wanneer en hoe kunnen schadelijders een tegemoetkoming aanvragen?

Het VRF onderzoekt de geregistreerde meldingen en toetst die af aan de financiële en wetenschappelijke erkenningscriteria. Zo wordt er ook advies gevraagd aan instellingen zoals bijvoorbeeld het KMI, de VMM, het WL en de KSB. Als  de erkenningscriteria afgevinkt zijn, legt het VRF een dossier voor aan de Vlaamse Regering. Als het weersverschijnsel als ramp wordt erkend, wordt het erkenningsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op de website van het VRF.

Van zodra de ramp erkend is, dien je een aanvraag in via het e-loket van het Vlaamse Rampenfonds. Doe dit voor het einde van de derde maand die volgt op de maand waarin het erkenningsbesluit in het Belgisch Staatblad gepubliceerd is. Beschrijf de geleden schade zorgvuldig en stel een gedetailleerde raming van de schade op. Vergeet ook niet alle relevante documenten toe te voegen die de schade kunnen verduidelijken en staven.

Voor welke schade kan een tegemoetkoming aangevraagd worden?

Bij algemene schade komen goederen die verzekerd kunnen worden via een brandpolis eenvoudige risico’s niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Meer informatie vind je op de website van het VRF.

Sinds het decreet van 5 april 2019, valt landbouwschade onder de bevoegdheid van het VRF. Om een tegemoetkoming voor landbouwschade te kunnen aanvragen, is het bij sommige weerschijnsels verplicht dat je een brede weersverzekering afgesloten hebt (je kan een subsidie krijgen voor de verzekeringspremie die u betaalt voor de brede weersverzekering bij het departement Landbouw en Visserij). Meer informatie vind je op de website van het VRF.

Om een tegemoetkoming voor landbouwschade aan te vragen bij het VRF, is het sinds 1 januari 2020 niet meer nodig dat de commissie tot vaststelling van schade aan teelten de schade vaststelt. Je bent dus niet meer verplicht het proces-verbaal van de gemeentelijke commissie bij de aanvraag te voegen.