Klusjesdienst

De klusjesdienst van het OCMW helpt bij het uitvoeren van karweitjes in en rond de woning waarvoor geen specifieke vakkennis is vereist is.

Enkele voorbeelden:

 • kleine herstellingen aan de woning
 • grote reinigingswerken
 • beperkt tuinonderhoud
 • aanpassingen aan de woning in functie van een verminderde mobiliteit of valpreventie

Voor wie?

Elke inwoner die voldoet aan één van volgende voorwaarden:

 • 65 jaar of ouder,
 • recht hebben op een uitkering van de Vlaamse Sociale Bescherming
 • een score van minstens 13 op de BelRAI,
 • een score van minimum 12 punten op zelfredzaamheid FOD Sociale Zekerheid,
 • medische redenen mits voorlegging van een medisch attest,
 • zich in een moeilijke sociale situatie bevinden of een beperkt inkomen hebben, na sociaal onderzoek en goedkeuring van het bijzonder comité van de sociale dienst.

Tarief?

Het uurtarief is afhankelijk van de gezinssamenstelling en het -inkomen, met een maximum van 30 euro per begonnen uur.

  Tarief voor gebruikers met verhoogde tegemoetkoming (omnio) Tarief voor gebruikers zonder verhoogde tegemoetkoming
Prijs per uur 15 euro 30 euro

De gebruikte materialen kunnen worden aangerekend volgens een reële kostprijs.
De eventuele verplaatsingskost die nodig is tijdens de uitvoering van de werken kan worden aangerekend.
(conform het KB van 18 januari 1965).

In uitzonderlijke gevallen kan van het tarief afgeweken worden op basis van een gemotiveerde beslissing van het bijzonder comité voor de sociale dienst rekening houdend met sociale, familiale en/of financiële factoren.

Maandelijks ontvangt de gebruiker een factuur van de voorafgaande maand.

Aanvragen?

Een klusje aanvragen kan telefonisch of schriftelijk via onze dienst thuiszorg.

Bezorg volgende documenten aan het OCMW: 

 • kopie van de identiteitskaart,
 • eventueel een document dat aantoont dat de aanvrager voldoet aan één van de bovenstaande voorwaarden,
 • een recent bewijs van de inkomsten van alle gezinsleden.

Afspraak maken

Voor de uitgebreide voorwaarden, zie via bijlage onderaan: reglement klusjesdienst