Klusjesdienst

De klusjesdienst van het sociaal huis van Herselt helpt bij het uitvoeren van karweitjes in en rond de woning waarvoor geen specifieke vakkennis vereist is, bijvoorbeeld:

 • kleine herstellingen aan de woning
 • grote reinigingswerken
 • beperkt tuinonderhoud
 • aanpassingen aan de woning in functie van een verminderde mobiliteit of valpreventie

Voor wie?

Elke inwoner die voldoet aan één van volgende voorwaarden:

 • 65 jaar of ouder,
 • recht hebben op een uitkering van de Vlaamse Sociale Bescherming
 • een score van minstens 13 op de BelRAI,
 • een score van minimum 12 punten op zelfredzaamheid FOD Sociale Zekerheid,
 • medische redenen mits voorlegging van een medisch attest,
 • zich in een moeilijke sociale situatie bevinden of een beperkt inkomen hebben, na sociaal onderzoek en goedkeuring van het bijzonder comité van de sociale dienst.

Tarief?

Het uurtarief is afhankelijk van de gezinssamenstelling en het -inkomen, met een maximum van 9 euro per begonnen uur.

De gebruikte materialen kunnen worden aangerekend volgens een reële kostprijs, alsook een eventuele verplaatsingskost die nodig is tijdens het uitvoeren van de werken (cfr. KB van 18 januari 1965).

Maandelijks ontvangt de gebruiker een factuur van de voorafgaande maand.

Aanvragen?

Een karwei aanvragen kan telefonisch of schriftelijk via onze dienst thuiszorg.

De aanvrager bezorgt volgende documenten aan de dienst:

 • kopie van de identiteitskaart,
 • eventueel document dat aantoont dat de aanvrager voldoen aan één van de voorwaarden,
 • een recent bewijs van de inkomsten van alle gezinsleden.

Voor de uitgebreide voorwaarden , zie via bijlage onderaan: reglement klusjesdienst