Jaarrekeningen

Wat is een jaarrekening?

De jaarrekening van een lokaal bestuur bevat de evaluatie van het beleid en de financiën voor het afgelopen jaar. 

Beleidsevaluatie

De beleidsevaluatie geeft een antwoord op de vraag in welke mate en tegen welke kost de acties en beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan gerealiseerd werden.

Financiële nota

De financiële nota van de jaarrekening bevat:

*de doelstellingenrekening 

*de staat van het financieel evenwicht 

*de realisatie van de kredieten 

*de balans 

*de staat van opbrengsten en kosten 

Bijkomende toelichting en documentatie

De toelichting van de jaarrekening bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van de jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Waar kan je de jaarrekeningen terugvinden?

Onze financiën in één oogopslag kan je onderaan deze pagina terugvinden bij de foto's. 

Alle (gemeente/OCMW en AGB) jaarrekeningen voor boekjaar 2023 kan je in bijlage terugvinden.

Ook interessant voor jou?