Collectieve schuldenregeling

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen.

Een schuldbemiddelaar beheert het inkomen in jouw plaats en helpt je om op die manier uw schulden af te betalen. Na de collectieve schuldenregeling kun je terug schuldenvrij door het leven.

Het doel van deze collectieve schuldenregeling is om schulden af te betalen en gelijktijdig een menswaardig bestaan te kunnen leven.

Procedure

  • Als cliënt ben je zelf verantwoordelijk om de juiste documenten en gegevens te bezorgen aan de maatschappelijk assistent. De jurist, die samenwerkt met het OCMW, zal het verzoekschrift opmaken om een collectieve schuldenregeling aan te vragen bij de Arbeidsrechtbank.
  • Als je wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, stelt de rechter een erkend schuldbemiddelaar aan. De schuldbemiddelaar is onafhankelijk en zal dus evenveel rekening houden met uw belangen als met de belangen van uw schuldeisers. Van zodra de cliënt is toegelaten tot de collectieve schuldenregeling is hij beschermd tegen beslag (beslag op goederen, loonbeslag,…).
  • De schuldbemiddelaar zal een minnelijke aanzuiveringsregeling opstellen. In dit plan vindt de cliënt een overzicht van de schulden opgesplitst in hoofdsom, interesten,… en de looptijd van de regeling.
  • De schuldbemiddelaar zal maandelijks gelden reserveren voor de schuldeisers. 
  • Als cliënt mag geen nieuwe schulden maken of leningen aangaan tijdens de duur van de collectieve schuldenregeling.
  • De schuldbemiddelaar ontvangt alle inkomsten van jou en zal maandelijks een bedrag overmaken. Je staat zelf in voor de betaling van zijn vaste kosten en uitgaven.
  • Wanneer de schuldbemiddelaar er niet in slaagt om binnen een jaar een minnelijke aanzuiveringsregeling tot stand te brengen, dan stopt de bemiddeling en wordt uw dossier overgemaakt aan de rechter. De rechter zal dan een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen aan jou en uw schuldeisers.

Een collectieve schuldenregeling kan gecombineerd worden met budgetbeheer of budgetbegeleiding. De maatschappelijk assistent of onze juriste fungeert dan als tussenpersoon tussen de cliënt en de schuldbemiddelaar.

Ook interessant voor jou?