Bedrijfsafval

KMO's en zelfstandige ondernemers met een exploitatieadres in Herselt kunnen met bedrijfsafval dat gelijkgesteld kan worden met huishoudelijk afval terecht in het recyclagepark en hebben de mogelijkheid om in te stappen in het Diftar-systeem. Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om een contract af te sluiten met een commerciële afvalinzamelaar. Specifiek bedrijfsafval en grote hoeveelheden zijn niet gelijk te stellen met huishoudelijk afval en dus niet toegelaten.

Om toegang te krijgen tot het recyclagepark heb je een toegangskaart nodig. De administratieve kost voor de aanmaak van de kaart bedraagt 5 euro en kan worden aangevraagd bij de milieudienst.