Bedrijfsafval

KMO's en zelfstandige ondernemers (met exploitatieadres in Herselt) kunnen voor afval, dat vergelijkbaar is met de aard, hoeveelheid en samenstelling van een doorsnee gezin, instappen in het Diftar-systeem. Indien u als bedrijf instapt in Diftar, dan kan u eveneens gebruik maken van het recyclagepark. Een toegangskaart voor het recyclagepark kan u aanvragen aan het onthaal van het gemeentehuis.

Als bedrijf kan u er ook voor kiezen om een contract af te sluiten met een commerciƫle afvalinzamelaar.
Specifiek bedrijfsafval en grote hoeveelheden zijn niet gelijk te stellen met huishoudelijk afval. In dit geval kan u geen gebruik maken van de huis-aan-huis ophaling en dus ook niet van het recyclagepark.

Wie bedrijfsrestafval aanbiedt in een container, moet hiervoor sinds 1 januari 2023 transparante zakken gebruiken. Zo kan de inzamelaar snel en makkelijk een visuele controle uitvoeren op sorteerfouten. Deze verplichting geldt alleen voor het bedrijfsrestafval, niet voor de selectief ingezamelde afvalstromen.

Wil u voor uw bedrijf het gelijkgestelde afval meegeven via de gemeentelijke dienstverlening en meteen ook toegang tot het recyclagepark? Neem contact op met de milieudienst.