Mantelzorgpremie

De mantelzorgpremie wordt toegekend aan inwoners die zwaar hulpbehoevend zijn.
De voorwaarden voor een toekenning op een rijtje:

De hulpbehoevende

  • woont in Herselt
  • is minimum 18 jaar
  • scoort minstens een totaalscore van 13 of scoort minstens 6 punten op de som van de modules IADL en ADL op de BelRAI Screener door de Zorgkas
  • scoort minstens 12 punten op verlies zelfredzaamheid vastgesteld door de FOD Sociale Zekerheid

De mantelzorger

  • is minimum 18 jaar
  • is zelf niet zorgbehoevend

Er wordt geen rekening gehouden met het inkomen van de mantelzorger

De toelage bedraagt maximum 300 euro per jaar (of 25 euro per maand) en wordt uitbetaald aan de aanvrager (hulpbehoevende). De toelage gaat in vanaf de eerste van de maand volgend op de aanvraag en wordt halfjaarlijks uitbetaald.

Bij wijzigingen is de aanvrager verplicht dit te melden aan de maatschappelijk assistent(e). Bij niet naleving zal het volledige bedrag, toegekend voor het betreffende jaar, worden ingehouden.

Afspraak maken