Wonen langs een waterloop

Waterlopen moeten onderhouden worden om de waterafvoer te verzekeren. Als je woont aan een onbevaarbare waterloop of er grond bezit, moet je ervoor zorgen dat de waterloop goed onderhouden kan worden. De waterloop moet altijd toegankelijk zijn voor de beheerder, daarom wordt er bij het uitreiken van omgevingsvergunningen altijd een bouwvrije strook van 5 meter opgelegd.