Wijk Werken

Wijk-werken vervangt het vroegere PWA-stelsel. Het gaat om een instrument om bepaalde langdurig werklozen op weg te helpen in hun traject naar werk. Zij zullen een beperkt aantal uren kunnen presteren in een laagdrempelige en begeleide werkomgeving en zullen daarvoor ook een kleine vergoeding krijgen bovenop hun werkloosheidsuitkering. Omdat voor sommige langdurig werklozen de stap naar de reguliere arbeidsmarkt te groot is, wil men die groep mensen via het wijkwerken helpen in hun traject naar werk. Dit traject heeft een maximale looptijd van 12 maanden waarin de Wijkwerker klaargestoomd moet worden voor een duurzame tewerkstelling. VDAB of OCMW bepaalt of een werkzoekende in aanmerking komt voor wijk-werken.

Wil je als organisatie of particulier gebruik maken van Wijk-werken, dan kan je hiervoor terecht bij de contactpersoon van jouw gemeente:

Deze dienst wordt bovenlokaal georganiseerd in dit geval is dat Stad Geel

voor meer info Contact & openingsuren

Dienst werk Stad Geel

J.B.-Stessensstraat 69, 2440Geel