Wespen, bijen en hommels

Wespen

Wespen zijn nuttige dieren die zorgen voor de bestuiving van bloemen en het vangen lastige en schadelijke insecten. Ze manifesteren zich vooral in de zomermaanden van juni tot september en kunnen dan voor overlast zorgen in hun zoektocht naar zoetstof. Wespen steken als hun nest dreigt te worden verstoord of als ze in het nauw gedreven worden.

Heb je geen hinder van de wespen (bv. achteraan in tuin …)? Dan raden wij aan om de omgeving te vermijden, ze niet te bestrijden en ze met rust te laten. 

Levert een wespennest bij je thuis toch hinder op, dan kan je bij de brandweer tegen betaling een verdelging aanvragen. Hou er rekening mee dat je geen verdelging kan aanvragen voor een wespennest die zich niet op jouw eigendom bevindt. Wespennesten op openbaar domein kan je melden bij de milieudienst, maar ze worden enkel in geval van hinder verdelgd.

Bijen

Af en toe kiest een bijenvolk van een imker het hazenpad en beginnen ze te zwermen. Mogelijks vestigen ze zich in jouw tuin in een boom. Een bijenzwerm kan je verwachten in april of mei en afhankelijk van de weersomstandigheden soms nog in juni.

Bijen en hommels zijn beschermd en mogen niet bestreden worden. Gelukkig zijn bijen niet agressief als je ze gerust laat. 

Je kan een imker contacteren als er zich een zwerm bijen in je tuin gevestigd heeft, maar hij kan enkel helpen als het om een zwerm honingbijen gaat.

Tegen wilde bijen (solitaire bijen) kunnen ze niets doen. Zij maken aparte kleine nesten, vaak korte gangetjes in de grond of in een spleet in de muur en steken niet. Het zijn erg goede bestuivers en dus erg belangrijk voor de natuur en landbouw. Wilde bijen vind je vooral in het vroege voorjaar (maart-april) in je tuin.

Ook interessant voor jou?