Wat is BOA?

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) voor alle kinderen en gezinnen. Dat wil zeggen dat alle lokale spelers (onderwijs, cultuur, jeugd, sport,…) zo goed mogelijk samenwerken. Wij krijgen als lokaal bestuur de regie in handen en stippelen met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit. 

Het decreet heeft drie doelstellingen:

  • Kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen geven, maar ook keuzevrijheid en recht op rust.
  • Ouders de mogelijkheid aanbieden om werk, opleiding en gezin vlot te combineren.
  • Een aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten creëren dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Het draagt op die manier bij tot een harmonieuze samenleving.

Hierbij is er bijzondere aandacht voor de volgende drie aspecten:

  • Kwetsbare gezinnen en kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte. Ook deze kinderen en gezinnen hebben recht op ontmoetings- en ontplooiingskansen in hun vrije tijd.
  • Voldoende aanbod kleuteropvang met kwaliteitslabel.
  • Multifunctioneel en efficiënt inzetten van infrastructuur.

De doelgroep zijn kinderen uit het basisonderwijs van 2,5 tot 12 jaar.

Vanaf 1 januari 2026 is dit beleid onderdeel van de strategische meerjarenplanning van onze gemeente. Op dit moment zitten we in een overgangsfase. Het lokaal bestuur heeft tijd tot 31 december 2025 om samen met lokale partners een beleid buitenschoolse opvang en activiteiten uit te werken. 

Video