Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. Je moet minstens 3 maanden oefenen met je voorlopig rijbewijs.

U kunt kiezen uit:

 • Voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden


Voorlopig rijbewijs met begeleider


Hoe aanvragen?

 • Je voorlopig rijbewijs met begeleider vraag je aan bij je gemeentebestuur.
 • Breng het aanvraagformulier dat je in het examencentrum hebt ontvangen mee, samen met je identiteitskaart.
 • Kies maximaal 2 begeleiders die allebei voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-chauffeurs te begeleiden.

Voorwaarden voor de begeleider(s)

 • De begeleider moet ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgegeven in België.
 • De begeleider heeft minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarvoor hij de leerling begeleidt.
 • Als de begeleider een handicap heeft en daardoor enkel een aangepast voertuig mag besturen, mag hij enkel leerlingen begeleiden die eenzelfde voertuigaanpassing nodig hebben.
 • De begeleider mag de laatste 3 jaar niet ontzet zijn uit zijn recht tot sturen. Een verval van het recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelexamens en -onderzoeken.
 • De begeleider heeft het afgelopen jaar geen andere leerling-chauffeur begeleid. Tenzij het gaat om je kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen. Of die van de partner waarmee je gehuwd bent, wettelijk samenwoont of feitelijk een gezin vormt.

Goed om te weten

 • Je mag alleen oefenen met één of beide begeleiders of met een erkende rij-instructeur. Andere passagiers mag je niet meenemen.
 • Je voertuig moet een tweede achteruitkijkspiegel hebben voor je begeleider.
 • Rijlessen bij een rijschool zijn niet verplicht.
 • Ga opnieuw naar je gemeentebestuur als je een tweede begeleider wilt laten registreren of van begeleider wilt veranderen.


Voorlopig rijbewijs zonder begeleider


Hoe aanvragen?

 • Bij je gemeentebestuur met volgende documenten:
  • Het aanvraagformulier dat je in het examencentrum hebt ontvangen
  • Het bekwaamheidsattest afgegeven door een erkende rijschool na 20 uur rijles. Dit attest is 3 jaar geldig.
  • Je identiteitskaart.
 • Online via BelDrive
  • Neem een foto van volgende documenten of scan ze in:
   • Het attest van slagen voor het theorie-examen categorie B (afgegeven door het examencentrum) waarop het resultaat van de leestest is vermeld.
   • Het bekwaamheidsattest afgegeven door een rijschool (20 uur).
   • Voor burgers die de praktijklessen hebben gevolgd in Wallonië, de technische rijvaardigheidstest (TCTC).
  • Meld je aan via uw eID of Itsme (personen jonger dan 18 jaar of personen die hun authenticatiecodes niet hebben geactiveerd, kunnen online geen voorlopig rijbewijs aanvragen) en volg de instructies.

Goed om te weten

 • Je mag 2 passagiers meenemen die beiden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgeleverd in België.
  • Minstens 8 jaar houder en drager zijn van een Belgische of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarmee de kandidaat-chauffeur rijdt.
  • De laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen opgelegd door een rechter.
  • Bestuurders die enkel een speciaal aan hun handicap aangepast voertuig mogen besturen, mogen niet meerijden.
 • Andere passagiers mag je niet meenemen.

Kostprijs

20 euro

Regelgeving

Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs van 23 maart 1998.

Afspraak maken